Budoseura Kobushikai

Kobudo

  • bsk_admin
  • September 19, 2014

Shorinjiryu Kobudo

Kobudo, eli vanhojen okinawalaisten aseiden käyttö, kuuluu olennaisena osana vanhoihin karaten tyylisuuntiin, vaikka monissa urheilupainotteisissa moderneissa tyylisuunnissa tämä tietous onkin päässyt katoamaan. Aseiden käytön harjoittelu kuuluu osana mm. Shorinji-tyylin perinteeseen. Koulukunnasta riippuen käytettyjen aseiden määrä ja laatu vaihtelee, esimerkiksi Kagoshimassa, Japanissa erään Shorinjiryun tyylin perustajan, dojolla harjoitellaan vain bolla ja sailla. Dojollamme harjoiteltavassa kobudossa käytetään aseina bo:ta (pitkä puinen keppi), jo:ta (lyhyt puinen keppi), puumiekkaa (bokken), nunchakuita, saita sekä tonfia.

Kobudoharjoitteluun kuuluu lisäksi itsepuolustustekniikoiden perusteita ja polvelta tehtäviä tekniikoita (zaho). Liikkuminen kobudossa on hyvin samankaltaista kuin Shorinji ryu karatessa yleensäkin: väistön ja vastaiskun yhdistäminen yhteen liikkeeseen sekä etäisyyden hyödyntäminen liikkumisen avulla muodostavat kobudon oleellisen sisällön. Kobudon harjoittelu kehittää harrastajan tasapainoa, kykyä arvioida etäisyyksiä, nopeutta, kamppailusilmää sekä kykyä erilaisten esineiden käyttöon oman kehon liikkeiden jatkona tai voimistajana. Kobudon harjoittelu näinollen tukee ja vahvistaa Shorinjiryu karaten perustaitojen ja -tekniikoiden oppimista.

Harjoittelemamme kobujutsu perustuu vanhojen asekatojen tekniikan analyysiin ja re-synteesiin. Suurin ero muihin kobudo-tyyleihin verrattuna on se, että vastustajan oletetaan aseistautuneen lähes aina terävällä miekalla (harjoittelussa käytetään puumiekkaa).

© 2014 Budoseura Kobushikai Ry

Images are for demo purposes only and are properties of their respective owners.

© Copyright 2014 - Medicals Theme - Powered by ThunderThemes.net